Een PlasmaMade Air Cleaner reinigt de lucht

PlasmaMade heeft binnen de keukenbranche grote indruk gemaaktmet haar innovatieve technologie voor het zuiveren van (kook)lucht. Denieuwe PlasmaMade Air Cleaner AAC37170, met gepatenteerde PlasmaMade technologie,is speciaal ontworpen om de aerosolen-druk te verlagen en lucht te filteren in sportscholen, kantoren,scholen en andere toepassingsgebieden.In het jaar 2020 is het duidelijk geworden dat goede en regelmatige ventilatie noodzakelijk is om een gezond encomfortabel binnenklimaat te bereiken. Om binnenluchtkwaliteit snel en efficiënt naar het gewenste niveau te brengen, heeftPlasmaMade de Air Cleaner geïntroduceerd. Deze unieke innovatie, welke gebaseerd is op bewezen technologie en gedegenwetenschappelijk onderzoek, is zeer effectief tegen aerosolen, huisstofmijt, bacteriën, schimmels, pollen/allergenen en (fijn)stof. De PlasmaMade Air Cleaner is energiezuinig, onderhoudsarm, zeer stil en eenvoudig verplaatsbaar.

De Air Cleaner

De PlasmaMade Air Cleaner creëert een verticale, opwaartse luchtstroom die de aanwezige (fijn)stoffen en aerosolen, die vrij in de ruimte zweven, filtert. De lucht wordt gereinigd met behulp van twee verschillende filters: Een PlasmaMade Plasmafilter en een HEPA filter.Bij de Air Cleaner wordt de lucht van onderen aangezogen en boven 1,70 meter gereinigd uitgeblazen, waardoor er een recirculerende luchtstroom ontstaat. De vervuilde lucht wordt hiermee onderdrukt en opnieuw gereinigd. Dit proces zorgt voor een constante aanvoer van schone en veilige lucht voor iedereen in de betreffende ruimte. De PlasmaMade Air Cleaner is een plug & play aanvulling op uw reguliere lucht behandeling, waardoor uw huidige systeem op de normale stand kan blijven functioneren en er geen additionele investeringen nodig zijn.

Plasmafilter
De gepatenteerde technologie in het Plasmafilter van PlasmaMade breekt vaste deeltjes af en maakt organische stoffen en ziekteverwekkersonschadelijk.

HEPA (H13) filter
HEPA is een veel gebruikte filtertechnologie in de lucht- en ruimtevaart en is ook toegepast in de PlasmaMade Air Cleaner.